Подношење захтева надлежној филијали Републичког (Покрајинског) фонда ПИО за доношење Уверења о повраћају задржаних износа од пензије и издавање Уверења (Потврде) о исплати пензије за период од 01.11.2014. године до дана подношења захтева, саопштење ._

УДРУЖЕЊЕ СИНДИКАТА ПЕНЗИОНИСАНИХ
ВОЈНИХ ЛИЦА СРБИЈЕ
Ул. Дечанска 14, Београд
Тел. 064 0618542, 064 2354113,
Е-mail: uspvls.beograd@gmail.com
Број 121/17
28.11.2017. године

Подношење захтева надлежној филијали Републичког (Покрајинског) фонда ПИО за доношење Уверења о повраћају задржаних износа од пензије, на основу Закона о привременом уређивању начина исплате пензија, и издавање Уверења (Потврде) о исплати пензије за период од 01.11.2014. године до дана подношења захтева, саопштење ._

Дискриминисани и оштећени пензионери по основу примене неморалног и неуставног Закона о привременом уређивању начина исплате пензија којима су пензије на овакав начин смањене, прошле су скоро три године а већина није ништа урадила да се пљачка прекине. По Закону о облигационим односима од 01.11.2017. године почиње да тече застара за наша финансијска потраживања по основу смањења пензије, старија од три године.
На основу консултација са неколико адвокатских канцеларија, позивамо Вас да лично или преко адвоката поднесете ОДМАХ захтев надлежној филијали Републичког (Покрајинског) фонда ПИО за доношење Уверења о повраћају задржаних износа од пензије, на основу Закона о привременом уређивању начина исплате пензија, и издавање Уверења (Потврде) о исплати пензије за период од 01.11.2014. године до дана подношења захтева.
Захтев можете попунити сами и предајте у два примерка, а један с овереним пријемом задржите и користите у покретању судске парнице за враћање отетог. Захтевом спречавамо застаревање потраживања и добијамо више времена за одлуку о избору адвоката за покретање судске парнице у периоду од три године. Сваки месец кашњења вероватно значи губитак једног месечног исноса који нам је задржан од пензије. Део адвоката сматра да поседујемо правоснажна решења о пензионисању, која не може изменити ни један закон и да нам друга решења нису ни потребна. Основано не тражимо доношење решења да ПИО не би тиме манипулисао. Иако смо се успавали очекујући да ће се неко други изборити за наша права морамо коначно нешто и лично урадити. Захтеве морамо поднети масовно и тако показати да нисмо пристали на финансијску консолидацију отимањем пензија. Пробудимо се и покажимо да не пристајемо на манипулацију и пљачку.
Молимо људе добре воље и сва удружења пензионера да са овом информацијом упознају све оштећене пензионере и одштампају им формулар. Формулари се могу преузети у УСПВЛС, у Дечанска 14, 7 спрат и на Савски трг 9, трећи спрат.

До победе!

Јован Тамбурић, председник