Back to Top

KVP su bili i ostali  ugroženi...

Pomozimo im da se organizuju i izbore za svoja prava...

Rešimo probleme KVP i njihovih porodica....

ИНИЦИЈАТИВА ВОЈНОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ ЗА НЕЛИНЕАРНО ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИМА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

Objavljeno subota, 21 septembar 2019 13:09Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 6
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

ИНИЦИЈАТИВА ВОЈНОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ ЗА НЕЛИНЕАРНО ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИМА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

21. септембра 2019. - http://vojnisindikatsrbije.rs/2019/09/21/inicijativa-vojnog-sindikata-srbije-za-nelinearno-povecanje-plata-zaposlenima-u-vojsci-srbije/

У циљу праведније расподеле средстава опредељених за повећање зарада запослених у систему одбране, дана 20.09.2019.године Војни синдикат Србије упутио је министру одбране Иницијативу следеће садржине:

Министру одбране,

Поштовани, позивамо вас да пре најављеног повећања плата у јавном сектору, размотрите могућност нелинеарног повећања плата запосленима у Војсци Србије, на тај начин што би опредељена новчана средства за повећање плата распоредили тако да официри од чина мајора, као и државни службеници од звања самостални саветник, добију повећање плате од 5%, а остали у висини 10% од тренутно важеће основице за обрачун плата у Војсци Србије.

Мишљења смо да најављено повећање плата запосленима у Војсци Србије од 9%, другачијом прерасподелом средстава, може да постигне позитивнији ефекат од линеарног повећања, имајући у виду да су тренутне разлике у примањима запослених у Војсци Србије нереално велике и несразмерне, што ствара велико незадовољство код већине припадника Војске Србије.

Свакако је нормално и природно да постоје разлике у платама различитих категорија запослених, у свакој војсци па и у Војсци Србије, али исто тако није нормално и прихватљиво да нпр. официр чина потпуковник, или пуковник, прима скоро две плате капетана или више од две плате подофицира, или три плате војника и цивилног лица на служби у ВС, а да сада та разлика са најављеним повећањем од 9% поново постане већа. Према тренутном стању они са највећим примањима и најмање егзистенцијално угрожени, добиће највећу повишицу плате, што морате признати обесмишљава циљ и ефекте саме повишице плате.

Имајући у виду да је доношење правилника којим се уређују плате у Војсци Србије, у надлежности министра одбране, позивамо вас да изменом или допуном тог правилника или неким другим одговарајућим актом као што је нпр. одлука, извршите рационалнију расподелу предстојеће повишице плате и да размотрите могућност повећања плата на начин на који смо то овде предложили. У вези са наведеним стојимо вам на располагању и на ту тему предлажемо да са нама, представницима најбројнијег и јединог репрезентативног синдиката у Војсци Србије, одржите састанак.

Такође сматрамо да је овај начин повећања зарада могућ, а у то нас је уверила чињеница да ће запосленима у здравству управо на овај начин бити повећана плата. Како је најављено у медијима, доктори у цивилном здравству добиће повишицу од 10%, док ће медицински техничари имати 15% веће плате.

На начин који смо овде предложили, смањиће се велике разлике у платама запослених у Војсци Србије, и постићи социјални мир и веће задовољство код оних који су стуб војске и чине њен највећи део. Сматрамо да овако велике разлике у примањима не смеју да постоје и да оне на релацији пуковник-заставник не би смеле да прелазе износ од једне половине плате.

Надамо се да ћете уважити овај наш предлог и молимо да о вашој одлуци по овој иницијативи будемо обавештени.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕ НИЈЕ АДЕКВАТНО ПРИПРЕМИЛО ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА – КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЈЕДИНИ ИЗЛАЗ ИЗ ПОСТОЈЕЋЕ СИТУАЦИЈЕ

18. септембра 2019. - http://vojnisindikatsrbije.rs/2019/09/18/ministarstvo-odbrane-se-nije-adekvatno-pripremilo-za-povecanje-plata-kolektivni-ugovor-jedini-izlaz-iz-postojece-situacije/

Вест о повећању плата у јавном сектору свакако је добра и вредна свих похвала са синдикалног аспекта. Међутим, гледано из угла војника и оних који чине основу Војске Србије, а то је трупни кадар, ово повећање плата, са друге стране, продубљује већ велике разлике у примањима између високих официра и већег дела војске.

Самим тим што најављено повећање од 9% и даље неће бити довољно да се достигне законски минимум, зато што су плате запослених у Војсци Србије тренутно за око 35% мање од прописаног минимума.

Тренутно важећи правилник о платама који је у надлежности министра одбране морао је бити промењен и адекватно припремљен за предстојеће повећање зарада, на шта је Војни синдикат Србије указивао више пута до сада.

Највећи проблем ће настати због чињенице да ће они најугроженији, са најмањим примањима, према садашњим критеријумима и правилнику о платама, добити најмање повећање, од свега пар хиљада динара. То су војници, подофицири и официри нижих чинова, као и цивилна лица на служби у ВС, док ће официри виших чинова, нарочито они који раде на позицијама у Министарству одбране и Генералштабу, као и државни службеници добити највеће повећање.

Неправда и већ велике „класне“ разлике на овај начин ће додатно револтирати и продубити већ дубок јаз између највећег дела војске, који чини око 70% запослених и који примају плату у висини просечне и мању од просечне у Србији.

Важно је напоменути и то да ће други у јавном сектору, првенствено у здравству и полицији, због боље организованог обрачуна плата, добити праведније повећање. Тако ће у здравству, примера ради доктори добити повећање од 10% док ће медицински техничари имати плату већу за 15%. Имајући овај податак у виду, војни лекари и медицински техничари добиће линеарно свега 9% и опет неће остваривати исту зараду као и колеге у цивилном здравству- чије су плате већ значајно веће. Исто се односи на колеге у полицији где ће примера ради, припадник Жандармерије са средњом стручном спремом добити више од 10 000 динара на плату, док ће, на пример припадник Војне полиције са истом стручном спремом добити повећање од око 5 000 динара или дупло мање.

Апелујемо на надлежне у Влади да је неопходно  што пре чути глас представника запослених у Војсци Србије, и што пре започети са преговорима за закључење Колективног уговора за српске војнике, којим би се ова као и многа друга горућа питања и проблеми запослених што пре решили.

AKCIJA ZA PODNOŠENJE NARODNE INICIJATIVE ZA DONOŠENJE ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PIO

Objavljeno četvrtak, 19 septembar 2019 16:01Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 186
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

AKCIJA ZA PODNOŠENJE NARODNE INICIJATIVE ZA DONOŠENJE ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PIO

Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije najavilo je nedavno inicijativu da se pokrene akcija prikupljanja potpisa za pokretanje narodne inicijative za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO.

Sindikat penzionera Srbije "Nezavisnost" je podržao inicijativu Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica da, zajedno sa još nekoliko penzionerskih udruženja, sindikalnih centrala, nevladinih organizacija i političkih partija, pokrene akciju prikupljanja potpisa za pokretanje narodne inicijative za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO.

Na zajedničkom inicijalnom sastanku, održanom u Beogradu, utvrđeni su ciljevi narodne inicijative, pretočeni u konkretne zahteve za izmene i dopune važećeg Zakona o PIO i usvojen plan priprema za sprovođenje ove aktivnosti.

Inicijativu bi, prema dogovoru, trebalo realizovati do kraja ove godine.

Plan priprema za pokretanje narodne inicijative, sadrži:

1. Donošenje odluke o pokretanju narodne inicijative,
2. Formiranje odgovarajućih timova i odbora,
3. Promovisanje inicijative i informisanje javnosti (internet peticija, društvene mreže, konferencije za novinare, plakati, flajeri, moto…),
4. Tačno utvrđivanje sadržaja inicijative,
5. Plan prikupljanja potpisa – organizacija na terenu,
6. Prikupljanje potpisa i sređivanje lista potpisa,
7. Predaja potpisa;
8. Organizacija protesta.

Zahtevi za izmene i dopune Zakona o PIO, odnosiće se na sledeće:

1. Uključivanje predstavnika sindikalnih i penzionerskih organizacija u upravljanje Fondom PIO;
2. Preispitivanje i ukidanje ili korekciju odredbe o trajnoj penalizaciji, odnosno o smanjenju penzija korisnicima koji odlaze u prevremenu penziju;
3. Usvajanje i primena adekvatne formule za usklađivanje penzija, kao i retroaktivno usklađivanje penzija sa rastom BDP od 2012. godine;
4. Uvođenje kontrole uplate doprinosa za PIO, odnosno stavljanje u funkciju adekvatnih kontrolnih mehanizama države (Fond PIO, poreska uprava…);
5. Stavljanje u funkciju imovine Fonda PIO u smislu povećanja realnih izvora finansiranja prava iz PIO;
6. Povraćaj neisplaćenih delova penzija, umanjivanih po osnovu primene Zakona o privremenom uređivanju uređivanju načina isplate penzija.

Sve ove zahteve UGS i Sindikat penzionera Srbije "Nezavisnost" su, pojedinačno ili više njih odjednom, ispostavljali nadležnom Ministarstvu i Vladi Republike Srbije, prilikom prethodnih nekoliko izmena i dopuna Zakona o PIO.

Ti su predlozi, u skladu sa principima socijalnog dijaloga, dati kroz raspravu na stalnim radnim telima SES-a, ili na sednicama SES-a, ali oni, na žalost, nisu u nadležnom Ministarstvu i na Vladi ni razmatrani, a kamo li uzimani u obzir kao predlozi relevantnog i kompetentnog reprezentativnog socijalnog partnera.

Nadamo se da će ova šira društvena akcija, sprovedena kroz narodnu inicijativu, uroditi plodom.

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ – ПРЕДЛОГ

Objavljeno utorak, 17 septembar 2019 09:01Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 172
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ – ПРЕДЛОГ, који је Влада Р. Србије доставила Народној скупштини

У прилогу објављујем ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ – ПРЕДЛОГ, који је Влада Р. Србије доставила Народној скупштини.

Чланом 4. овог закона омогућава се је још једно повећање плата у јавном сектору у 2019. години, с обзиром на то да су фискална кретања боља од планираних. Наиме, одговорно вођење фискалне политике у претходном периоду, у комбинацији са повољним макроекономским амбијентом, омогућило је умерену релаксацију фискалне политике. Створени фискални простор биће употребљен, између осталог, за повећање плата у јавном сектору.

Поред наведеног, овим чланом продужено је важење забране запошљавања код корисника јавних средстава до краја 2020. године, с обзиром на то да је наведена мера дала изузетне резултате у смањењу обима расхода за плате у буџетима свих нивоа власти, односно у целом јавном сектору.

Такође, брисан је део посебног фискалног правила које се односи на индексацију пензија, с обзиром на то да ће се почев од 2020. године пензије усклађивати на начин прописан законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање.

Члан 4.

У члану 27е став 30. запета и речи: „односно пензије” бришу се.

У ставу 34. речи: „2019. године” замењују се речима: „2020. године”.

Додају се ст. 54−56, који гласе: „Изузетно од ст. 29−31. овог члана, у 2019. години повећаће се плате код корисника буџетских средстава, односно корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање осигурање, и то код:

1. Министарства унутрашњих послова, Безбедносно-информативне агенције и Министарства одбране − за 9%;

2. Уставног суда − за 9%;

3. судова, тужилаштава и завода за извршење кривичних санкција за − 9%;

4. високошколских установа, установа основног и средњег образовања и установа ученичког и студентског стандарда − за 9%;

5. истраживача (осим истраживача у научно-истраживачкој установи који право на повећање плата остварују у високошколској установи) и помоћног особља у научно-истраживачкој делатности − за 10%;

6. установа културе − за 10%;

7. предшколских установа − за 9%;

8. установа социјалне заштите (осим здравствених радника) − за 9%;

9. осталих корисника средстава буџета Републике Србије − за 8%;

10. корисника средстава буџета локалне власти, осим корисника из тач. 6)−8) овог става − за 8%;

11. организација обавезног социјалног осигурања, осим Фонда за социјално осигурање војних осигураника − за 8%;

12. здравствених установа, осим војноздравствених установа, и то:

− доктору медицине, доктору стоматологије/доктору денталне медицине, магистру фармације и магистру фармације − медицинском биохемичару са завршеним интегрисаним академским студијима здравствене струке − за 10%;

− медицинској сестри, здравственом техничару, односно другом лицу са завршеном одговарајућом високом, односно средњом школом здравствене струке − за 15%;

− осталим запосленим (немедицинском особљу) − за 8%.

Здравствени радници запослени у установама социјалне заштите остварују право на повећање плате у процентима из става 54. тачка 12) овог члана.

Повећање плата из става 54. овог члана вршиће се почев од плате за новембар 2019. године.”.

Фискална правила, члан 27е, поједини ставови сада ће гласити:

ст. 28. - Принципи одговорног фискалног управљања налажу свођење расхода за плате и пензије на одржив ниво, тако да ће се тежити томе да учешће плата општег нивоа државе у БДП буде до 7%, односно учешће пензија у БДП до 11%.

ст. 29. - Повећање плата и пензија може се вршити само у години у којој се на основу одговарајућих планских докумената надлежних органа очекује, односно процењује да ће учешће плата општег нивоа државе у БДП да буде до 7%, односно учешће пензија у БДП до 11%, и то највише два пута годишње, али тако да очекивано учешће плата општег нивоа државе, односно пензија у БДП након усклађивања не буде изнад наведених процената.

ст. 30 - Од априла се плате могу повећати максимално до збира стопе раста потрошачких цена у претходних шест месеци и дела стопе реалног раста БДП у претходној години изнад 3%, а од октобра се могу повећати максимално до стопе раста потрошачких цена у претходних шест месеци.

ст. 31 - Уколико су испуњени услови за усклађивање плата, односно пензија из ст. 28. и 29. овог члана, о повећању плата, односно пензија, као и о проценту тог повећања одлучује Влада, на предлог Министарства.

ст. 34 - Корисници јавних средстава не могу заснивати радни однос са новим лицима ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места до 31. децембра 2020. године.

Од 1. новембра повећање плата у распону од 8 до 15 одсто

Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић саопштила је јуче да је Влада усвојила на седници предлог "позитивног ребаланса" буџета који предвиђа повећање плата од 1. новембра од осам до петнаест одсто.

Брнабић је на конференцији за новинаре, која је одржана поводом повећања плата и ребаланса буџета, објаснила да ће далеко највеће повећање плата бити у здравству, и то за медицинске сестре и техничаре од 15 одсто и лекаре од 10 одсто.

Према њеним речима, морамо да се боримо да задржимо наше медицинске раднике, техничаре и докторе, и то континуираним повећањем њихових плата, које ће бити и пре краја године.

Она је истакла да се држава бори против њиховог одласка и тако што улаже милијарду евра у здравствену инфраструктуру, у клиничке центре, болнице и друго.

Такође, како је најавила, повећање плата од 10 одсто предвиђено је у секторима науке и културе, нагласивши да је то највеће повећање зарада после области здравства.

Повећање од девет одсто имаће запослени у просвети, судије и тужиоци, као и запослени у судовима и тужилаштвима, у установама социјалне заштите и припадници служби безбедности и безбедносних снага, прецизирала је премијерка.

Према њеним речима, запослени у државној управи добиће повећање плата од осам одсто, док ће сви пензионери добити од 1. децембра једнократну исплату од 5.000 динара, уз напомену да је у плану повећање пензија од 1. јануара 2020. године од засигурно пет одсто.

Трудићемо се да то буде и нешто више, у складу са могућностима, а да не угрозимо фискалну и финансијску сигурност земље. Сигурно ће бити пет одсто, а да ли ћемо моћи и преко тога ускоро ћемо имати и ту информацију, објаснила је она.

Премијерка је најавила да ће предлог ребаланса буџета бити већ током поподнева или вечери прослеђен Скупштини на одлучивање.

Ово је, како је указала, први позитивни ребаланс у Србији, што значи да га имамо не зато што смо повећали расходе, па сада то покривамо, већ зато што смо повећали приходе, који су већи од очекиваних.

Ребалансом буџета Влада жели да те увећане приходе расподели и врати нешто грађанима кроз повећање плата и подршку пензионерима, у складу са приоритетима, за бољи животни стандард и кроз додатна улагања у инфраструктуру, подвукла је премијерка.

Она је нагласила да смо на крају августа имали суфицит од 46,4 милијарди динара, што је за 60 милијарди боље од очекиваног.

Према њеној оцени, све то што се данас ради не би било могуће без тешких мера фискалне консолидације, које су покренуте 2014. године.

Истовремено, председница Владе је изнела податак да су стране директне инвестиције у Србији достигле у првих седам месеци ове године 2,32 милијарде евра, што је повећање од 43 одсто у односу на исти период 2018. године.

Велико ми је задовољство што смо светски лидер у привлачењу страних директних инвестиција, рекла је она и указала на то да је у 2018. години Србија привукла више страних инвестиција него цео регион Балкана заједно.

Премијерка је подсетила на то да је британски лист "Фајненшел тајмс" по други пут прогласио Србију за светског лидера у привлачењу страних улагања.

Она је, одговарајући на питање новинара одакле повећање директних страних инвестиција од 43 одсто у односу на прошлу годину која се сматра историјском у том погледу, објаснила да је то зато што је Србија све кредибилнија дестинација за инвестиције.

До овога није било лако доћи, а постиже се тиме што доводите инвеститоре који имају добре услове за пословање – предвидиво окружење, добру комуникацију са Владом, услове који су транспарентни и без корупције, навела је Брнабић.

Србија је много учинила и да унапреди услове пословања, прилагоди амбијент посебно за инвеститоре у области ИТ, науке и технологије, а све то заједно даје резултате, закључила је она.

Премијерка је најавила да ће директно из буџета бити додатно издвојено 120 милиона евра за Моравски коридор, захваљујући повећаним буџетским приходима који су надмашили план за 60 милијарди динара.

Део већих буџетских прихода у износу од 16,8 милијарди динара, како је објаснила, биће усмерен у инфраструктурне пројекте – Моравски коридор и ауто-пут "Милош Велики".

Према њеним речима, део средстава у оквиру позитивног ребаланса ће, такође, бити издвојен за грађане задужене у францима.

Она је нагласила да се приликом израде позитивног ребаланса буџета руководила интересима грађана, водећи рачуна о томе да ни на који начин не буде угрожена фискална стабилност.

Јавни дуг наставља да пада и данас износи приближно 52 одсто бруто домаћег производа, навела је премијерка и додала да, захваљујући Народној банци Србије, која равноправно ради са Владом, имамо ниску инфлацију и стабилан динар.

Odgovor Ustavnog suda na postavljeni Upit – Dobrivoje Stanojević

Objavljeno ponedeljak, 16 septembar 2019 13:04Autor Zlatko Posavec
Pogodaka: 72
El. pošta

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna

Odgovor Ustavnog suda na postavljeni Upit – Dobrivoje Stanojević

Poštovani!

U prilogu objavljujem Odgovor Ustavnog suda na postavljeni Upit od strane kolege Dobrivoja Stanojevića.

Interesantno je da u Ustavnom sudu nisu upoznati da godina ima 4 kvartala, a jedan kvartal obuhvata period od 3 meseca.

U ovom slučaju IV kvartal obuhvata period oktobar - decembar. Septembar je u III kvartalu.

U mejlu kojim mi je dostavio Odgovor Ustavnog suda kolega Dobrivoje je napisao:

ONO, KADA Ustavni sud NE ZNA ZAŠTO UOPŠTE POSTOJI, PA NI Plan rada NIJE DONEO NA VREME!!!

Dana 09. septembra ove godine, dostavio sam Upit Ustavnom sudu Srbije da mi dostavi informaciju od javnog značaja, tj. da mi odgovori, kada će postupiti po uredno dostavljenoj Ustavnoj žalbi, mojoj, i od još 375 građana Republike Srbije, a u vezi primene Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija.

Svih nas 376 građana dostavilo je tu Ustavnu žalbu POČETKOM JANUARA 2015. godine, znači, pre ČETIRI GODINE!!!

Ni dan-danas, Ustavni sud NIJE postupio po toj Už, niti je doneo ODLUKU!!!

Za te 4 protekle godine, najmanje TRI puta godišnje od Ustavnog suda sam tražio informaciju KADA ĆE DONETI Odluku po toj Už, i uvek je odgovor bio, tipa: “PREDMET JE U TOKU”, ...!?!?

Svi ti Odgovori Ustavnog suda mogu se naći u DATOTECI naše FB Grupe, i na ADMIRALU.

Ovaj najnoviji Odgovor US na moj Upit, dostavljen mi je danas, 16. septembra. Dakle, u zakonskom roku.

Kao što vidite iz ovog Odgovora, Ustavni sud Srbije (čije sudije i ostalo osoblje primaju ENORMNO VISOKE PLATE), uopšte NE POŠTUJE Zakon o Ustavnom sudu, NE POŠTUJE Ustav RS, i radi HAOTIČNO, bez blagovremeno donetog Plana rada

za konkretan KVARTAL ove godine!!!

Oni bez pardona priznaju da još NISU DONELI Kvartalni plan rada za vremenski period SEPTEMBAR - DECEMBAR 2019. godine, a to lepo piše u ovom njihovom Odgovoru od 13. SEPTEMBRA, a danas je već 16. septembar!!!

Primera radi, zapitajmo se, da li smo mi za vreme aktivne vojne službe, SMELI da izvršavamo zadatke BEZ IKAKVOG PLANA???!!!

Dakle, Ustavni sud taj luksuz sebi dozvoljava, iako sudije primaju plate od oko DVE IPO HILJADE EVRA, u proseku!!!

Na kraju, moja je poruka, da tu BANDU STRANAČKIH POSLUŠNIKA treba govnjivim motkama isterati iz one kamene zgrade u Beogradu!!!

SRAM IH BILO!!!

Molim administratore da ovo sve objave na svim našim sajtovima.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Odgovor Ustavnog suda od 13.09.19. g. - D. Stanojević.jpg)Odgovor Ustavnog suda od 13.09.19. g. - D. Stanojević.jpg 394 kB

Strana 1 od 367